Osuszanie i
odgrzybianie

Nowoczesny preparat do osuszania budynków,
wspomaga odgrzybienie pomieszczeń.
Został sprawdzony na ponad 3000 budynków,
to ponad 150 kilometrów wykonanej izolacji.

Zobacz
atesty

Masz pytania?
Przejdź do kontaktu!

OSUSZANIE I ODGRZYBIANIE
ŚCIAN ORAZ MURÓW

Walczysz z poważnym zawilgoceniem domu i masz dosyć wiecznego odświeżania ścian, wietrzenia pomieszczeń oraz wdychania groźnych alergenów wytwarzanych przez pleśń oraz grzyby? Wiele tych problemów powoduje zjawisko kapilarnego podsiąkania wody gruntowej. W materiałach budowlanych na jednym metrze kwadratowym muru, istnieją tysiące drobnych naczyń włosowatych zwanych kapilarami, które mogą transportować wodę na wysokość 6 metrów. Z tego właśnie powodu w nowych budynkach, wykonujemy izolacje poziome muru. Niestety takie izolacje ulegają starzeniu i najczęściej po okresie 30 lat trzeba je odtworzyć. Ten okres może być jednak znacznie krótszy, jeśli izolacje zostały wykonane ze słabych materiałów, niestarannie, w niewłaściwych miejscach. Występują też przypadki, gdy wykonawca po prostu zapomina o ich wykonaniu. Do szybkiego uszkodzenia izolacji poziomej muru dochodzi, gdy budynek został zalany przez powódź lub z innej przyczyny. Brak odtworzenia izolacji poziomych muru przed termomodernizacją starego budynku, także prowadzi do wzrostu zawilgocenia ścian.

SKUTECZNA IZOLACJA POZIOMA MURÓW
DŁUGI OKRES WYTRZYMAŁOŚCI IZOLACJI
WZMOCNIENIE WYTRZYMAŁOŚCI MURU W STREFIE INIEKCJI

Dyfuzja – proces samorzutnego rozprzestrzeniania i przenikania się cząsteczek lub energii w każdym ośrodku będący konsekwencją chaotycznych zderzeń cząsteczek dyfundującej substancji między sobą lub z cząsteczkami otaczającego ją ośrodka. Dyfuzja umożliwia zjawisko mieszania się substancji pozostających w fazie gazowejciekłej i stałej. Siłą napędową dyfuzji jest dążenie układu do równowagi termodynamicznej przez osiągnięcie jak najwyższej entropii i jak najniższej energii swobodnej. Efektem wolnej, dyfuzji w gazach i cieczach jest wyrównywanie się stężeń wszystkich składników w całej objętości fazy. Osiągnięcie stanu równowagi nie oznacza jednak zatrzymania dyfuzji. Trwa ona nadal, tyle że dzięki dokładnemu wymieszaniu się wszystkich składników nie prowadzi już do zmian stężenia.

KORZYŚCI DLA KLIENTÓW

PROFESJONALNA I SKUTECZNA IZOLACJA MURÓW

Wypełnianie otworów iniekcyjnych – w cenie zestawu klient otrzymuje wypełnienie otworów iniekcyjnych, otwory iniekcyjne pozostają wypełnione wodoodporną twardą masą, nie powodując osłabienia wytrzymałości muru tak jak przy użyciu innych środków iniekcyjnych.

Brak konieczności zakupu dodatkowych materiałów do zaślepiania otworów iniekcyjnych, cena wielu środków iniekcyjnych nie zawiera kosztu zakupu dodatkowych materiałów do wypełniania otworów iniekcyjnych wraz z potrzebną na to robocizną.

Duża penetracja nanocząsteczek środka izolacyjnego pozwala na eliminację konieczności stosowania iniekcji ciśnieniowej – koniecznej w przypadku środków iniekcyjnych o małej penetracji. Preparat można podać ciśnieniowo, lecz efekt będzie taki sam jak w przypadku iniekcji grawitacyjne. Uzyskania takiego samego efektu jak przy iniekcji ciśnieniowej, powoduje oszczędności poprzez eliminacje używania kosztowanych pomp i pakerów oraz zużycia dodatkowej ilości czasu. Nie można także zapomnieć o możliwości rozrywaniu kapilar w murze, podczas podawania ciśnieniowo iniektu do kapilary wypełnionej wodą, w następstwie wzrasta średnica kapilar, co w przyszłości może skutkować zwiększonym przepływem cieczy w kapilarach i szybszą degradacją takich izolacji.

OPINIE O PRODUKCIE

ŚWIETNE DZIAŁANIE

Najlepsza hydroizolacja i preparat grzybobójczy jaki stosowałem. Świetnie się sprawdza jako inekcyjna hydroizolacja pozioma.

5/5

KRZYSZTOF DĄBROWSKI

BEZPIECZNY DLA ŚRODOWISKA

Genialny produkt do izolacji fundamentów. Posiada atesty i nie szkodzi środowisku.

5/5

JAKUB PAWLAK

ŁATWY W UŻYCIU

Środek łatwy w użyciu i dobrze opisane zasady używania. Poradziłem sobie bez większego problemu z tym preparatem.

5/5

KAMIL TOMASZEWSKI

ZASTOSOWANIE
DODATKOWE INFORMACJE

Środek hydrofobizujący KRISTALBLOKER do wykonywania w przegrodach budowlanych, metodą iniekcji, przepon blokujących kapilarne podciąganie wilgoci. Zastosowanie-wszystkie materiały kapilarne takie jak cegła, bloczki betonowe, piaskowiec, wapienie, granity.

Podjęcie działań związanych z izolacją murów pozwoli na pozbycie się grzybów oraz pleśni zalegających na ścianach. Oferujemy bezpieczne osuszanie krystaliczne ścian metodą iniekcyjną, która cechuje się doskonałą skutecznością działania. To nie tylko najlepszy sposób na skuteczne usunięcie wilgoci ze ścian oraz na pozbycie się nieprzyjemnego zapachu stęchlizny. To również wyeliminowanie drobnych mikroorganizmów pleśni zawieszonych w powietrzu, które stanowią realne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia, działając drażniąco na skórę i drogi oddechowe.

Do zabezpieczenia mieszkalnej części budynku wystarcza często wykonanie samej izolacji poziomej. W budynkach nie podpiwniczonych wykonanie zewnętrznej izolacji pionowej zabezpieczy tylko 1/3 fundamentu od strony zewnętrznej, pozostałe powierzchnie nadal będą podciągać wilgoć. Tylko izolacją pozioma powyżej poziomu gruntu pozwoli na skuteczne odcięcie dopływu wilgoci w takich budynkach. W budynkach podpiwniczonych przy małym budżecie, możemy także poprzestać na izolacji poziomej nad poziomem gruntu. Takie odcięcie znacząco zmniejszy koszty termomodernizacji budynku oraz remontu elewacji, przy 100 % skuteczności odcięcia wilgoci od fundamentu. W przypadku odtwarzania izolacji pionowej piwnic budynku, izolacje poziomą wykonujemy nad poziomem posadzki piwnicy. W piwnicach często dochodzi do podsiąkania kapilarnego murami wewnętrznymi, zwłaszcza konstrukcyjnymi, dlatego w tych murach również należy odtwarzać izolacje poziome nad poziomem posadzki piwnicy.

ZAMÓW PREPARAT

DO SAMODZIELNEGO OSUSZANIA BUDYNKÓW

Preparat KRISTALBLOKER pozwala szybko i skutecznie pozbyć się siedlisk wilgoci, grzybów oraz pleśni, jednocześnie trwale eliminując ich przyczyny, co gwarantuje szczelna izolacja pozioma i pionowa ścian wykonana przy użyciu oferowanego produktu. Dokładamy wszelkich starań, aby w parze z najwyższą jakością oferowanych produktów zawsze szła również ich atrakcyjna cena,