Zestaw do samodzielnego wykonania izolacji przeciwwilgociowej muru Osuszanie i odgrzybianie
ścian oraz murów
Nowoczesny preparat do osuszania budynków, wspomaga odgrzybienie pomieszczeń. Został sprawdzony na ponad 3000 budynków, to ponad 150 kilometrów wykonanej izolacji.   Zobacz wideo Czytaj więcej
 • skuteczna izolacja pozioma murów
 • długi okres wytrzymałości izolacji
 • wzmocnienie wytrzymałości muru w strefie iniekcji

Osuszaniei odgrzybianie ścian oraz murów

Walczysz z poważnym zawilgoceniem domu i masz już dosyć wiecznego odświeżania ścian, wietrzenia pomieszczeń oraz wdychania groźnych alergenów wytwarzanych przez pleśń oraz grzyby? Wiele tych problemów powoduje zjawisko kapilarnego podsiąkania wody gruntowej. W materiałach budowlanych na jednym metrze kwadratowym muru, istnieją tysiące drobnych naczyń włosowatych zwanych kapilarami, które mogą transportować wodę na wysokość nawet 6 metrów. Z tego właśnie powodu w nowych budynkach, wykonujemy izolacje poziome muru. Niestety takie izolacje ulegają starzeniu i najczęściej po okresie 30 lat trzeba je odtworzyć. Ten okres może być jednak znacznie krótszy, jeśli izolacje zostały wykonane ze słabych materiałów, niestarannie, w niewłaściwych miejscach. Występują też przypadki, gdy wykonawca po prostu zapomina o ich wykonaniu. Do szybkiego uszkodzenia izolacji poziomej muru dochodzi, gdy budynek został zalany przez powódź lub z innej przyczyny. Brak odtworzenia izolacji poziomych muru przed termomodernizacją starego budynku, także prowadzi do wzrostu zawilgocenia ścian.

OSUSZANIE I ODGRZYBIANIE

Dyfuzyjna iniekcja grawitacyjna

Dyfuzja – proces samorzutnego rozprzestrzeniania i przenikania się cząsteczek lub energii w każdym ośrodku będący konsekwencją chaotycznych zderzeń cząsteczek dyfundującej substancji między sobą lub z cząsteczkami otaczającego ją ośrodka. Dyfuzja umożliwia zjawisko mieszania się substancji pozostających w fazie gazowej, ciekłej i stałej. Siłą napędową dyfuzji jest dążenie układu do równowagi termodynamicznej przez osiągnięcie jak najwyższej entropii i jak najniższej energii swobodnej. Efektem wolnej, dyfuzji w gazach i cieczach jest wyrównywanie się stężeń wszystkich składników w całej objętości fazy. Osiągnięcie stanu równowagi nie oznacza jednak zatrzymania dyfuzji. Trwa ona nadal, tyle że dzięki dokładnemu wymieszaniu się wszystkich składników nie prowadzi już do zmian stężenia.

Źródło: Wikipedia

Profesjonalnai skuteczna izolacja murów korzyści dla klienta

 • Dyfuzyjna iniekcja grawitacyjna
 • Zabezpiecza poziome i pionowe mury piwnic przed wilgocią, bez konieczności ich rozkopywania
 • Skuteczność izolacji potwierdzona atestem ITB – Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie – polskiej jednostki badawczo-certyfikującej.
 • Produkt bez żadnych ograniczeń zdrowotnych, posiada atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.
 • Izolację można stosować wewnątrz budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej takich jak szkoły czy szpitale, bez okresu karencji.
 • Długi okres wytrzymałości izolacji – prawidłowa wykonana izolacja nie wykazuje oznak starzenia.
 • Wypełnienie pustych przestrzeni - po wykonanej iniekcji nie pozostają puste przestrzenie w murze.
 • Wzmocnienie wytrzymałości muru w strefie iniekcji - wypełnienia iniekcyjne posiadają kilkukrotnie większą odporność na ściskanie niż cegła.
 • Poprzez osuszenie ściany polepsza jej izolację cieplną obniżając koszty ogrzewania,
 • Do stosowanie bez względu na zasolenie i zawilgocenie muru,
 • Nie wymaga wstępnego podsuszania muru
 • Możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej -link do pdf ( ulga termomodernizacyjna)

Wypełnianie otworów iniekcyjnych – w cenie zestawu klient otrzymuje wypełnienie otworów iniekcyjnych, otwory iniekcyjne pozostają wypełnione wodoodporną twardą masą, nie powodując osłabienia wytrzymałości muru tak jak przy użyciu innych środków iniekcyjnych.

Brak konieczności zakupu dodatkowych materiałów do zaślepiania otworów iniekcyjnych, cena wielu środków iniekcyjnych nie zawiera kosztu zakupu dodatkowych materiałów do wypełniania otworów iniekcyjnych wraz z potrzebną na to robocizną.

Duża penetracja nanocząsteczek środka izolacyjnego pozwala na eliminację konieczności stosowania iniekcji ciśnieniowej – koniecznej w przypadku środków iniekcyjnych o małej penetracji. Preparat można podać ciśnieniowo, lecz efekt będzie taki sam jak w przypadku iniekcji grawitacyjne. Uzyskania takiego samego efektu jak przy iniekcji ciśnieniowej, powoduje oszczędności poprzez eliminacje używania kosztowanych pomp i pakerów oraz zużycia dodatkowej ilości czasu. Nie można także zapomnieć o możliwości rozrywaniu kapilar w murze, podczas podawania ciśnieniowo iniektu do kapilary wypełnionej wodą, w następstwie wzrasta średnica kapilar, co w przyszłości może skutkować zwiększonym przepływem cieczy w kapilarach i szybszą degradacją takich izolacji.

Opinieo produkcie

Zastosowanie Dodatkowe informacje

Środek hydrofobizujący KRISTALBLOKER do wykonywania w przegrodach budowlanych, metodą iniekcji, przepon blokujących kapilarne podciąganie wilgoci. Zastosowanie-wszystkie materiały kapilarne takie jak cegła, bloczki betonowe, piaskowiec, wapienie, granity.

Podjęcie działań związanych z izolacją murów pozwoli na pozbycie się grzybów oraz pleśni zalegających na ścianach. Oferujemy bezpieczne osuszanie krystaliczne ścian metodą iniekcyjną, która cechuje się doskonałą skutecznością działania. To nie tylko najlepszy sposób na skuteczne usunięcie wilgoci ze ścian oraz na pozbycie się nieprzyjemnego zapachu stęchlizny. To również wyeliminowanie drobnych mikroorganizmów pleśni zawieszonych w powietrzu, które stanowią realne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia, działając drażniąco na skórę i drogi oddechowe.

Do zabezpieczenia mieszkalnej części budynku wystarcza często wykonanie samej izolacji poziomej. W budynkach nie podpiwniczonych wykonanie zewnętrznej izolacji pionowej zabezpieczy tylko 1/3 fundamentu od strony zewnętrznej, pozostałe powierzchnie nadal będą podciągać wilgoć. Tylko izolacją pozioma powyżej poziomu gruntu pozwoli na skuteczne odcięcie dopływu wilgoci w takich budynkach. W budynkach podpiwniczonych przy małym budżecie, możemy także poprzestać na izolacji poziomej nad poziomem gruntu. Takie odcięcie znacząco zmniejszy koszty termomodernizacji budynku oraz remontu elewacji, przy 100 % skuteczności odcięcia wilgoci od fundamentu. W przypadku odtwarzania izolacji pionowej piwnic budynku, izolacje poziomą wykonujemy nad poziomem posadzki piwnicy. W piwnicach często dochodzi do podsiąkania kapilarnego murami wewnętrznymi, zwłaszcza konstrukcyjnymi, dlatego w tych murach również należy odtwarzać izolacje poziome nad poziomem posadzki piwnicy.

Zamówpreparat do samodzielnego osuszania budynków

Napiszdo nas

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie napisz do nas. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe

Hydrobloker: ul. Zielonogórska 4, 45-323 Opole
Telefon: 801 500 115
Telefon: 601 505 501